Winter hondensledetocht

Zelf een hondenspan over de bergen leiden is een absolute belevenis! De aangeboden tochten hebben een verschillende tijdsduur en variëren van een uur tot een meerdaagse tocht. Denk er hierbij om dat –als je een hondensledetocht in je planning hebt opgenomen- je voldoende warme kleding bij je hebt. Het kan in de winter flink koud zijn! Laat je over deze tochten informeren bij de receptie.